Rabobank verslag; De ongewisse toekomst van de Europese integratie

Ook de Rabobank een uitvoerig verslag uitgebracht over de mogelijke uittreding van Nederland uit de Europese Unie.
Zij schrijven daarin het volgende;

Europese integratie is breder dan financieel-economische integratie alleen. Het oorspronkelijke doel van de Europese samenwerking was immers boven alles politiek en niet economisch. Toch betekent het feit dat economische overwegingen geen hoofdrol spelen niet dat deze straffeloos kunnen worden veronachtzaamd. Zeker nu de Europese samenwerking ter discussie staat, is het belangrijk dat ook alle economische voor- en nadelen van het lidmaatschap van de Europese Unie zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Want er staat veel op het spel.

Daarom presenteren wij vier mogelijke toekomstscenario’s voor Europa. Ieder scenario heeft zijn financiële consequenties. Daarom zullen wij trachten om per scenario aan te geven wat het ons land kan brengen in termen van economische kosten en baten. Wij hopen dat wij op deze wijze bruikbare handvatten kunnen aanreiken voor een zinvol debat over de toekomst van ons land en de positie die het daarbij in Europa wil innemen. Want één ding is zeker, in ieder scenario ligt ons land fysiek op het Europese continent.

Lees in de link hieronder het volledige verslag op de Rabobank website

De ongewisse toekomst van de Europese integratie – Rabobank, RaboResearch – Economisch Onderzoek

NIEUWSBRIEF AANMELDEN

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!