Waarom No Nexit?

WAAROM NO NEXIT?

WAAROM NO NEXIT?

Het onmogelijke lijkt mogelijk te zijn!
Ineens lijkt overal in de wereld het onmogelijke, mogelijk te zijn:

  • Trump wordt president van de Verenigde Staten
  • Engeland stapt uit de Europese Unie
  • Er worden muren gebouwd en grenscontroles ingevoerd
  • Er stonden lange rijen voor de Amerikaanse grenzen.
    Mensen mochten vanwege hun afkomst en geloof de Verenigde Staten niet meer in
  • De roep om een Nexit klinkt steeds harder

Steeds meer mensen zien het politieke midden in deze tijden niet meer als veilige toevluchtshaven. Ze rennen zo hard ze kunnen naar Wilders, Le Pen of Björn Höcke die de nadruk leggen op een vertrek uit de EU. Ook in Nederland neemt het populistische geluid toe. Veel Nederlandse jongeren maken zich daarom grote zorgen. Zorgen over hun toekomst. Zorgen over een Nexit.

Laten we in Nederland niet dezelfde fout maken als Engeland met de Brexit.
WE SAY NO NEXIT!

Als No Nexit vinden wij dat de grote kansen en bedreigingen van vandaag niet nationaal maar grensoverschrijdend zijn. Deze kunnen alleen in samenwerking met de landen om ons heen worden aangepakt.

Nederland zet zichzelf bij uittreden buitenspel. Als je niet naar de stembus gaat, zet je jezelf buitenspel. Laat een ander niet voor je kiezen!

REDENEN

Waarom willen wij een uittreding van Nederland uit de EU voorkomen?
De grote kansen en bedreigingen van vandaag zijn niet nationaal maar grensoverschrijdend en kunnen alleen in samenwerking met de landen om ons heen worden aangepakt. Europa staat voor verbinding, vertrouwen en verdraagzaamheid.

Wij leven van de export in Nederland, vooral naar de Europese landen. Dit gaat nu zonder belemmeringen zoals afgesproken in de EU. Deze vrijhandelszone vervalt bij uittreding. Er dienen weer grensheffingen betaald te worden. Export zal fors achteruit lopen. Naar verwachting krimpt de economie met 10 – 15% (bron: Rabobank). Dit heeft direct impact heeft op het werkloosheidspercentage, wat enorm zal toenemen.

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa. Via deze mainport worden goederen doorgevoerd naar het Europese achterland. Met een uittreding zullen veel schepen uitwijken naar bijvoorbeeld de haven in Antwerpen. Dit heeft direct invloed op de werkgelegenheid in Nederland. Naast de negatieve gevolgen voor o.a. de banen in de haven, heeft dit ook direct effect op veel andere bedrijven, zoals transportbedrijven die de goederen met de vrachtwagen vervoeren naar het achterland.

De opwarming van de aarde kan alleen in mondiale en Europese samenwerking worden bestreden en opgevangen.

De veiligheid van Europa wordt bedreigd door terrorisme, migratie en politieke spanningen. Dit kan alleen in internationale samenwerking beheerst worden.

Moderne wetenschap en opleidingen zijn internationaal, gefaciliteerd door de EU. Dit vervalt bij uittreden.

Vanaf 15 juni 2017 kunnen Europeanen zonder extra kosten bellen, sms’en en mobiel internetten in een andere EU-lidstaat. Dit vervalt bij uittreding.

Voor meer gevolgen, check nieuws waar o.a. de onderzoeken van Rabobank te vinden zijn. Kortom: Nederland zet zichzelf bij uittreden buitenspel. Als je niet naar de stembus gaat, zet je jezelf buitenspel. Laat een ander niet voor je kiezen!

STANDPUNT PARTIJEN

Partij

No Nexit

Nexit

1. VVD

No Nexit

2. PvdA

No Nexit

3. PVV

Nexit

4. SP

Ander Europa

5. CDA

No Nexit

6. D66

No Nexit

7. Christen Unie

No Nexit

8. GroenLinks

No Nexit

9. SGP

No Nexit

10. Partij voor de Dieren

No Nexit

11. 50Plus

No Nexit

12. OndernemersPartij

13. Voor Nederland

Nexit

14. DENK

No Nexit

15. Nieuwe Wegen

16. Forum voor Democratie

Nexit

17. De Burger Beweging

18. Vrijzinnige Partij

No Nexit

19. Geen Pijl

20. Piraten Partij

No Nexit

21. Artikel 1

22. Niet Stemmers

23. Libertarische Partij

Nexit

24. Lokaal in de Kamer

25. Jezus Leeft

Nexit

26. StemNL

27. Mens en Spirit

28. VDP

STEMWIJZERS

Welke partij sluit naast pro Europa zijn het beste aan bij voor jou belangrijke standpunten:

  • Stemwijzer – beantwoord 30 vragen om je politieke voorkeur te zien
  • Kieskompas – 30 stellingen om te zien waar jij staat tov de politieke partijen
  • Partijwijzer – 16 stellingen over jouw voorkeur, vooral gericht op jongeren
logos partijen