Voor- en nadelen van de Europese Unie

Het lidmaatschap van de Europese Unie brengt verschillende soorten kosten en baten met zich mee. Zo maakt Nederland financiële kosten door het jaarlijks afdragen van geld aan de EU-begroting en daarnaast kost het lidmaatschap van de EU Nederland ook een deel zelfstandigheid.

Daar staan tegenover de baten die Nederland heeft bij Europa, met name op het gebied van economische voorspoed en veiligheid. Daarnaast maken Nederland en de andere lidstaten gebruik van een groot aantal subsidieregelingen die zorgen voor geldstromen van de EU naar de lidstaten.

Tot 1992 ontving Nederland meer geld van de EU dan het moest afdragen. Sinds die tijd is de situatie omgekeerd; Nederland betaalt meer dan het ontvangt. In 2014 droeg Nederland ruim 4,7 miljard euro af aan de EU. In hetzelfde jaar ontving Nederland 2,2 miljard aan Europese steun. Sinds 2007 krijgt Nederland jaarlijks een korting van 1 miljard euro op de Europese afdrachten.
1. Voor- en nadelen
2. Argumenten in de discussie
3. Meer informatie

Bron: Europa Nu

NIEUWSBRIEF AANMELDEN

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!