Privacy Statement | Disclaimer

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Stichting Stem Bewust en het project No Nexit is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Stichting Stem Bewust. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting Stem Bewust is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Privacy Statement

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

[is dit nodig om te melden? ] Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van het contactformulier. [link naar contactformulier]

Gebruik van Cookies
No Nexit gebruikt cookies op haar website, om de website te analyseren, voor social media en om het gebruiksgemak te vergroten. Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt neem dan contact [link naar contactformulier] met ons op.